Privacyverklaring

Kreatief Webdesign, gevestigd aan Kerkstraat 25, 9934 CE Delfzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kreatief Webdesign
Kerkstraat 25
9934 CE Delfzijl
06 – 29 01 46 02
info@kreatief.nl

Privacyverklaring

Privacy

Privacyverklaring

Kreatief Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hen verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • IP-adres
  • Contactmomenten, waarvan elektronisch contact wordt opgeslagen
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Internetbrowser en apparaat type

Kreatief Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van een betaling
• Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten af te leveren
• Om de administratie te kunnen uitvoeren
• Garantieclaims te controleren en af te handelen
• Om reviews via andere kanalen te tonen
• Voor het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties van Kreatief Webdesign
• Kreatief Webdesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Kreatief Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Kreatief Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• Jouw toestemming
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op Kreatief Webdesign rustende wettelijke verplichting.
• De gegevens zijn nodig voor Kreatief Webdesign haar gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen).

Kreatief Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de garantietermijn van producten en/of diensten, waarbij je persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de termijn waarop de langst lopende garantietermijn van de geleverde producten of diensten afloopt. Dit verschilt per soort product of dienst. Je kan een verzoek indienen om eerder je gegevens te laten verwijderen uit de systemen, maar dit kan wel impact hebben op mijn mogelijkheden om eventuele toekomstige garantieclaims te controleren en af te handelen.

Kreatief Webdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Soms is het nodig om samen te werken met andere organisaties om jou de diensten te leveren die je van Kreatief Webdesign verwacht. De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten of zijn er goede afspraken gemaakt die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Kreatief Webdesign gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (uw IP adres wordt geanonimiseerd).

Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische en tracking cookies welke het websitebezoek meten

De website van Kreatief Webdesign heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Kreatief Webdesign kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Kreatief Webdesign zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Kreatief Webdesign op via info@kreatief.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kreatief Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Kreatief Webdesign een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Kreatief Webdesign van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kreatief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kreatief Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kreatief.nl